VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2022/01/26: Lạy Chúa chúng con cầu nguyện cho nhiều thính giả của Kuña Paraguai, chương trình Phụ nữ Hy vọng của Paraguay ở Guaraní, sẽ được khuyến khích chia sẻ Chương trình đã giúp họ trong cuộc sống hàng ngày như thế nào. (1 Cô-rinh-tô 15:58)

VPNS

2022/01/26: – Pháp. HTTL Pháp Việt Vitrolles, MS Naccarato M. Basin lo cho người Việt. MS có tinh thần truyền giáo cho người VN; xin Chúa cảm động đồng hương có lòng tìm hiểu thêm về Chúa và sớm tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của mình. HT Limoges, MS Huỳnh Văn Biện; HT Nice, Ông Ðặng Phước Hòa; HT Báp-tít Pháp Việt Torcy, MS Huỳnh Ngọc Bá. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, BCH, và thêm lòng yêu Chúa trên con cái Ngài, giúp họ trung tín học Lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin, và có thêm người tiếp nhận Chúa.

Xem Thêm183,567
201,896,805