VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/04/22: 22. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn đứng vững ở trong Ngài và đó là nền tảng vững chắc để có thể chống chọi với những thay đổi và thử thách trong cuộc sống hàng ngày. (1 Cô 15:58)

VPNS

2021/04/22: – Dân tộc Nùng: Dân số: 968,800. Số người đặt niềm tin nơi Chúa là 1,210 người. Với 1.2/1000 người tin Chúa, người Nùng được kể như là chưa được nghe về Tin Mừng. Xin cầu nguyện cho cánh cửa rao giảng Phúc Âm sẽ được mở ra giữa dân tộc Nùng và nhiều giáo sĩ sẽ được sai phái để truyền giảng.

Xem Thêm148,730
179,497,433