VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


2020/06/30: – Xin Chúa giúp các tín hữu người Việt tại khắp nơi trên thế giới dành thì giờ học Lời Chúa để được trưởng thành trong đức tin. Xin Chúa cho VPNS liên lạc được với con cái Chúa người Việt ở tất cả các quốc gia để gửi SVTK và CTM đến nhằm giúp họ học biết Chúa và tiếp tay họ giới thiệu Chúa cho đồng bào.

Xem Thêm124,362
162,216,264