VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/07/22: 22. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những bà mẹ đơn thân đang phải vật lộn để chu cấp cho gia đình của họ. Trong đại dịch này, nhiều người đã mất việc làm và đang lo lắng, chán nản, đói khát và thậm chí là vô gia cư. (Mat 6:26)

VPNS

2021/07/22: – Bang Virginia: Các HT Báp-tít: HT Phục Hưng, MS Trần Tấn Hoài Nhơn; HT Giao Ước Ân Ðiển Herndon, MS Nguyễn Thái QN, MS Nguyễn Trần Thái Hòa PT; HT Baptist Hy Vọng MS Trần Văn Sáng; HT Alexandria, chưa có QN; HT Hy Vọng, MS Nguyễn Trọng Khang; HT Ân Ðiển, chưa có QN. Xin Chúa giúp con dân Chúa sống với đức tin vững mạnh hầu giúp HT phát triển. Xin Chúa cho HT Alexandria và Ân Điển sớm có người chăn.

Xem Thêm158,662
184,141,644