VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/09/15: 15. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì cảnh sát đang có thêm nguồn lực để điều tra tình trạng buôn người ở Phần Lan. Chúng con biết ơn Ngài đã cho luật này thay đổi để giúp đỡ các nạn nhân buôn người. (Thi 143: 9)

VPNS

2021/09/15: – Bang Nebraska: Các HT CMA: HT Lincoln, MS Võ Thanh Bình; HT Omaha, MS Chế Anh Liệt. Bang Kansas: Các HT Báp-tít: HT Emmanuel, MS Nguyễn Thanh Bình; HT Metropolitan và HT Garden City, chưa có người chăn. Xin Chúa thêm sức mới trên người lãnh đạo giúp tín hữu sâu nhiệm trong Lời Chúa; cho con cái Chúa ham thích Lời Ngài và tích cực chia sẻ niềm tin. Xin Chúa cho HT Metropolitan và Garden City sớm có người chăn.

Xem Thêm163,409
186,750,632