VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2020/09/16: SecRead: File not found

VPNS

2020/09/16: – Bang Oklahoma: Các HT Báp-tít: HT Tây Bắc Oklahoma, MS Nguyễn Linh Ân; HTTL Nguyên Thủy, MS Cao Mạnh Nhẫn. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào. HT Tulsa, MS Lê Khắc Linh đã về hưu vào cuối tháng Sáu vừa qua. Xin Chúa cho HT tìm mời được MSQN đến lo cho công việc Chúa tại đây. Xin cầu nguyện cho sức khỏe của MS Linh.

Xem Thêm139,987
173,031,043