VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


2020/11/22: – Chúa Nhật Kinh Thánh. Xin Chúa cho việc dịch, in, và phổ biến Lời Chúa đáp ứng nhu cầu lớn lao trên thế giới. Xin Chúa cho Kinh Thánh đến được với các quốc gia Hồi giáo và những nước Cộng Sản. Xin Chúa sớm ban thêm Kinh Thánh cho Việt Nam. Văn Phẩm Nguồn Sống – Cảm tạ Chúa cho Bản Kinh Thánh Hiện Đại đã được hoàn tất và phát hành tại Việt Nam qua chương trình mục vụ thể thao. Bản Kinh Thánh Hiện Đại hiện phổ biến trên mạng lưới điện toán YouVersion, đã có phần đọc (audio). Xin cầu nguyện cho VPNS và Thánh Kinh Hội Quốc Tế (Biblica) trong nỗ lực để in và phát hành tại hải ngoại. Các HT tại San Diego: HT Báp-tít Escondido, MS Khưu Kim Phương; HT Báp-tít El Cajon, MS Phan Thanh Bình; HT San Diego (CMA), MS Phạm Quang Trực QN; HT Poway, MS Nguyễn Long Hải; HT Chúa Phục Sinh, Giáo sĩ Joseph Mai Biên. Xin Chúa ban ơn trên người chăn, giúp các tín hữu thêm lòng yêu Chúa, khao khát Lời Chúa, và hăng hái đi ra chia sẻ Phúc Âm. Xin cầu nguyện đặc biệt cho sức khỏe của MS Phạm Quang Trực sớm được hồi phục.

Xem Thêm136,067
170,396,924