VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2022/12/01: Lạy Chúa, xin bảo vệ những phụ nữ Cơ đốc ở Tây Phi – những người đã kết hôn với người chồng không cùng niềm tin – sẽ không phải bị ép buộc theo đạo chồng thờ thần tượng. Cầu xin Chúa cho những người đàn ông này sẽ tin nhận Ngài và nhận được sự cứu rỗi. (1 Cô-rinh-tô 7: 13-14)

VPNS

2022/12/01: – Dân tộc Ba–na: Dân số 286,910 người; sinh sống tại Gia Lai, Kon Tum, Bình Định. Người Ba–na tin có Thần Thượng Đẳng và Hạ Đẳng; trong đó đứng đầu Thần Thượng Đẳng là ‘Bok Kơi Dơi, là Nam Tạo Hóa, là vua vạn vật. Năm 1943, Mục sư (MS) Phạm Xuân Tín khởi sự truyền giáo cho người Ba–na; sau có Truyền Đạo (TĐ) Trương Văn Sáng, TĐ Đặng Văn Trung, và các truyền đạo bản xứ, như ông Grưp, ông Pơh (hoặc Phyơi), ông Uy. Hiện có khoảng hơn 40,000 tín hữu sinh hoạt trong 126 HT (HTTLVN), đã dịch trọn bộ KT, và bài học KT hằng ngày trực tuyến. Xin Chúa cho các HT người Ba–na được phát triển mạnh mẽ, và dùng họ để rao truyền Phúc Âm cho những người Ba–na chưa được cứu.

Xem Thêm206,951
218,505,499