VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2020/12/02: Xin cầu thay để các Cơ Đốc nhân tại Cam-pu-chia hiệp một trong tình yêu Chúa, sẽ trở thành muối của đất và sự sáng của thế gian; hầu cho qua đời sống họ, mọi người nhìn thấy tình yêu của Chúa và tìm kiếm sự cứu rỗi nơi Ngài.

VPNS

2020/12/02: – Cầu nguyện đặc biệt cho đời sống kinh tế của con dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại bị ảnh hưởng trong trận đại dịch. Xin Chúa cho những tín hữu bị mất việc có thể tìm được việc làm hầu nuôi sống gia đình và góp phần phục vụ Chúa.

Xem Thêm139,861
172,950,279