VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/01/16: – Ðức. Nhóm Tín Hữu Welzlar, MS Nguyễn Công Tiển kiêm nhiệm (KN); HT Munchen, MS Nguyễn Quang Vinh, MSNC Nguyễn Thị Ngọc PT; Nhóm Tín Hữu Wilhelmshaven, Ông Trần Bá Hoài; Nhóm Tín Hữu Osnabruck, Ông Phạm Ngọc Toàn. Xin Chúa thêm ơn trên đầy tớ Chúa, giúp tín hữu ham thích học Lời Chúa, sâu nhiệm trong đức tin, và hăng hái công bố Phúc Âm. HT Wuppertal, MS Nguyễn Công Tiển QN, MSNC Đặng Trọng Ngà PT, MSNC Huỳnh Thiện Khiêm và TĐ Huỳnh Trọng Nghĩa . Xin Chúa đầy ơn trên các người chăn, cho nhóm thanh thiếu niên ham thích công việc Chúa, và con dân Chúa luôn khao khát Lời Ngài.

Xem Thêm109,658
146,504,534