VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


TWR Phụ Nữ Và Hy Vọng

2021/04/08: 8. Lạy Cha, cầu xin Chúa chữa lành và ban phước cho các nhân sự phụ trách chương trình Phụ Nữ và Hy Vọng ở Li-be-ri-a cũng như ở những nơi khác khi họ dâng đời sống mình cho mục vụ phụ nữ trong danh Chúa Giê-su. (Lu-ca 6:38)

VPNS

2021/04/08: – Dân tộc Hán: Dân số 823,071 (gồm có 9 nhóm nhỏ có tiếng nói riêng), và có 5,000 tín hữu. Nhiều người Hán ở dọc theo biên giới Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn chưa được truyền giáo, chưa từng nghe giảng Tin Mừng. Xin Chúa cho có một cuộc phấn hưng của dân tộc Hán ở miền Bắc VN, và sai phái giáo sĩ đi ra mở HT cho những người Hán chưa từng nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.

Xem Thêm146,114
177,564,650