Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một Người Đặc Biệt11/29/2023 10:39:135914
2Bạn Thì Đặc Biệt11/30/2023 22:7:143971
3Có Người Quan Tâm12/1/2023 16:51:143634
4Hãy Thử Để Biết12/6/2023 20:6:443503
5Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn: Câu Chuyện về Kim và Krickitt Carpenter12/5/2023 18:24:210367
6Một Điều Bí Mật Ngày Tình Yêu!12/6/2023 17:9:593858
7Một Lời Chúc Valentine Cho Bạn12/5/2023 18:30:494312
8Những Ngôn Ngữ Tình Yu12/5/2023 3:20:207429
9Tình Yêu Thương Đáng Giá Tìm Kiếm12/6/2023 14:49:354104
10Tình Yêu Thương Là…12/4/2023 4:11:537932
11Tình Yêu: Có Phải Là Đang Tìm Kiếm Một Điều Có Thật Không?12/5/2023 17:22:494203
12Tưởng Tượng Rằng Cha Thiên Thượng Đang Nói Chuyện Với Bạn12/3/2023 16:29:323878
13Thượng Đế Của Chúng Ta Thì Đáng Kính Sợ!12/2/2023 6:58:43715
14Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!12/3/2023 4:0:364428
15Viên Ngọc Trai Vô Song12/5/2023 14:1:354329

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


266,970
240,624,031