Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một Người Đặc Biệt1/18/2021 6:53:595511
2Bạn Thì Đặc Biệt1/17/2021 21:1:183304
3Có Người Quan Tâm1/18/2021 15:44:573024
4Hãy Thử Để Biết1/19/2021 14:38:192972
5Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn: Câu Chuyện về Kim và Krickitt Carpenter1/17/2021 8:24:369109
6Một Điều Bí Mật Ngày Tình Yêu!1/19/2021 14:38:403374
7Một Lời Chúc Valentine Cho Bạn1/15/2021 10:7:463789
8Những Ngôn Ngữ Tình Yu1/17/2021 18:19:16060
9Tình Yêu Thương Đáng Giá Tìm Kiếm1/13/2021 23:1:133478
10Tình Yêu Thương Là…1/15/2021 10:7:37029
11Tình Yêu: Có Phải Là Đang Tìm Kiếm Một Điều Có Thật Không?1/13/2021 23:26:593686
12Tưởng Tượng Rằng Cha Thiên Thượng Đang Nói Chuyện Với Bạn1/19/2021 14:39:263328
13Thượng Đế Của Chúng Ta Thì Đáng Kính Sợ!1/19/2021 13:30:43113
14Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!1/19/2021 18:31:583667
15Viên Ngọc Trai Vô Song1/13/2021 6:16:93496

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


248,279
172,708,980