VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 130 | Thánh Thi 131 | Thánh Thi 132 | Châm Ngôn

Thánh Thi 131:1-2

131 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, lòng tôi không tự cao, Mắt tôi không tự đắc. Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại Hay quá diệu kỳ cho tôi. 2 Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình. Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn