VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 131 | Thánh Thi 132 | Thánh Thi 133 | Châm Ngôn

Thánh Thi 132

132 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, xin nhớ đến Đa-vít Cùng tất cả những khổ nạn người chịu. 2 Thể nào người đã thề cùng CHÚA, Đã hứa cùng Đấng Quyền Năng của Gia-cốp. 3 "Tôi sẽ không vào nhà ở, Sẽ không lên giường ngủ; 4 Tôi sẽ không chợp mắt ngủ nghỉ, Không để cho mí mắt nghỉ ngơi; 5 Cho đến khi tôi tìm được một địa điểm cho CHÚA, Một nơi cư trú cho Đấng Quyền Năng của Gia-cốp." 6 Kìa chúng tôi nghe về rương giao ước tại Ê-pha-rát, Tìm thấy rương ấy tại cánh đồng Gia-a. 7 Chúng ta hãy đến nơi Ngài cư ngụ, Thờ phượng dưới bệ chân Ngài. 8 Lạy CHÚA, xin hãy đứng lên và vào nơi nghỉ ngơi của Ngài, Ngài đi cùng rương giao ước quyền năng của Ngài. 9 Nguyện các thầy tế lễ của Chúa trang phục bằng sự công chính; Các thánh của Ngài hân hoan reo hò. 10 Vì cớ Đa-vít, tôi tớ Chúa, Xin đừng quay mặt từ khước đấng được xức dầu của Chúa. 11 CHÚA đã thề cùng Đa-vít, Một lời thề chắc chắn Ngài sẽ không rút lại, Ta sẽ đặt một người từ dòng dõi ngươi Nối ngôi cho ngươi. 12 Nếu các con ngươi gìn giữ giao ước ta Và những lời chứng ta sẽ dạy chúng nó Thì các con chúng nó cũng sẽ được Nối ngôi ngươi đời đời. 13 Vì CHÚA đã chọn Si-ôn, Ngài muốn tại đó là nơi Ngài ngự. 14 Đây là nơi nghỉ ngơi của Ta đời đời; Ta sẽ ngự nơi đây vì Ta muốn như thế. 15 Ta sẽ ban lương thực dồi dào cho Si-ôn, Thực phẩm đầy đủ cho kẻ nghèo ở nơi ấy. 16 Ta sẽ trang phục các thầy tế lễ của thành ấy bằng sự cứu rỗi Và các thánh của nó sẽ hân hoan reo hò. 17 Ở đó Ta sẽ khiến một cái sừng mọc lên cho Đa-vít, Chuẩn bị một cây đèn cho đấng được xức dầu của Ta. 18 Ta sẽ lấy nhục nhả mặc cho các kẻ thù người Nhưng vương miện trên đầu người sẽ chiếu sáng rực rỡ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn