VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Ai Ca

Giê-rê-mi 17:7-8

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Phước cho người tin cậy CHÚA, Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình. 8 Người ấy giống như cây trồng gần nước, Đâm rễ bên dòng sông, Không sợ nắng hạ đến, Lá vẫn xanh tươi, Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, Không ngừng ra trái.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn