VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:1-10

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào đến Giê-ri-cô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố. 2 Tại đó, có một người tên Xa-chê, làm trưởng đoàn thu thuế rất giàu có. 3 Ông cốt nhìn xem Đức Giê-su là ai nhưng không được, vì dân chúng đông đảo mà ông lại thấp bé. 4 Ông chạy trước leo lên một cây sung, để có thể nhìn thấy Ngài vì Ngài sắp đi qua đó. 5 Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-su nhìn lên bảo: "Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!" 6 Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài. 7 Mọi người thấy vậy đều lầm bầm: "Ông ấy vào nhà kẻ tội lỗi mà trọ!" 8 Nhưng Xa-chê đứng dậy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, đây này, con xin phân phát một nửa tài sản của con cho người nghèo khổ, và nếu con có bóc lột ai bất cứ điều gì, con xin bồi thường gấp tư!" 9 Đức Giê-su bảo Xa-chê: "Hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người cũng là con cháu Áp- ra-ham. 10 Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn