VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 9 | Thánh Thi 10 | Thánh Thi 11 | Châm Ngôn

Thánh Thi 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa? Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn? 2 Kẻ ác, với lòng kiêu căng, săn đuổi người khốn cùng. Họ mắc phải mưu mà chúng đã bày. 3 Vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng trong lòng chúng. Và kẻ tham phỉ báng và khinh dể CHÚA. 4 Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài. Không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn. 5 Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng. Sự đoán xét của Ngài cao quá, vượt khỏi tầm mắt hắn. Nó chê cười tất cả kẻ thù. 6 Nó nghĩ trong lòng rằng: Ta sẽ không bị lay chuyển. Đời đời ta sẽ không bao giờ bị tai hoạ gì. 7 Miệng nó đầy những nguyền rủa, lừa gạt và đe doạ. Dưới lưỡi nó là hiểm độc và gian ác. 8 Nó ngồi mai phục nơi thôn làng. Từ nơi ẩn núp nó giết người vô tội. Mắt nó rình rập kẻ cô thế. 9 Từ nơi ẩn núp, nó như sư tử lén lút rình mò. Nó rình mò để bắt người cùng khốn. Nó bắt lấy người cùng khốn, kéo vào trong lưới. 10 Kẻ cô thế bị đè bẹp, ngã quỵ, Và rơi vào mãnh lực của hắn. 11 Nó nghĩ trong lòng rằng: Đức Chúa Trời đã quên. Ngài đã ẩn mặt, không bao giờ nhìn thấy. 12 Lạy CHÚA, xin Ngài đứng dậy, Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài đưa tay ra. Xin Ngài chớ quên kẻ khốn cùng. 13 Tại sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời, Hắn nghĩ trong lòng rằng: Ngài không tìm thấy đâu. 14 Nhưng Ngài thấy, Ngài ghi nhận sự hoạn nạn, điều đau khổ. Để báo trả bằng chính tay mình. Người cô thế phó thác mình cho Ngài. Ngài vẫn là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. 15 Xin bẻ gãy cánh tay kẻ ác, Tra xét điều gian ác của kẻ dữ, Cho đến khi không thấy gì nữa. 16 CHÚA là vua đời đời, Các nước sẽ bị hủy diệt khỏi đất Ngài. 17 CHÚA ôi, Ngài lắng nghe nguyện vọng của kẻ nhu mì. Ngài làm cho họ vững lòng, nghiêng tai nghe họ. 18 Để phán xét công bình cho kẻ mồ ôi, người bị áp bức. Để người phàm không còn gieo kinh hoàng nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn