VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 102 | Thánh Thi 103 | Thánh Thi 104 | Châm Ngôn

Thánh Thi 103:2

103 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn