VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 115 | Thánh Thi 116 | Thánh Thi 117 | Châm Ngôn

Thánh Thi 116:12

116 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Tôi sẽ lấy gì đền đáp CHÚA Về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn