VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 38 | Thánh Thi 39 | Thánh Thi 40 | Châm Ngôn

Thánh Thi 39:7

39 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai? Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn