VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 62 | Thánh Thi 63 | Thánh Thi 64 | Châm Ngôn

Thánh Thi 63:8

63 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài, Tay phải Ngài nâng đỡ tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn