VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 22 | Châm Ngôn 23 | Châm Ngôn 24 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 23:18

23 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

18 Vì con chắc chắn sẽ có một tương lai, Và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn