VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 2 | I-sa 3 | I-sa 4 | Giê-rê-mi

I-sa 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vì nầy, CHÚA, CHÚA Vạn Quân Sẽ cất đi nguồn cung cấp cùng gậy Chống khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, Tức là mọi nguồn cung cấp bánh và nước; 2 Những anh hùng, chiến sĩ, Quan án, tiên tri, Thầy bói lẫn trưởng lão, 3 Những đại đội trưởng và những người cao cấp, Những cố vấn, những nghệ sĩ tài ba, Những tay phù thủy chuyên nghiệp. 4 Rồi Ta sẽ cho những cậu bé làm lãnh đạo, Trẻ con cai trị họ. 5 Dân chúng hà hiếp nhau, Người chống người, người chống kẻ lân cận mình. Con nít láo xược với người già cả; Kẻ hèn hạ chống lại người tôn trọng. 6 Khi ấy một người sẽ nắm lấy một anh em Trong nhà cha mình và nói: "Anh có cái áo choàng, anh hãy lãnh đạo chúng tôi. Hãy ra tay cai quản cái đống đổ nát này. r" 7 Vào ngày ấy, người kia sẽ lên tiếng bảo: "Tôi không phải là người cứu chữa; Trong nhà tôi không có bánh cũng không có áo choàng, Đừng lập tôi làm lãnh đạo dân chúng." 8 Khi Giê-ru-sa-lem nghiêng ngả, Giu-đa sụp đổ Vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại CHÚA; Coi thường sự hiện diện vinh quang của Ngài. 9 Nét mặt họ làm chứng nghịch cùng họ. Chúng nó công bố tội lỗi mình như thành Sô-đôm, Chẳng che giấu gì. Khốn nạn cho linh hồn họ Vì họ đã mang tai hoạ đến cho mình. 10 Hãy nói với người công chính rằng: Phước cho họ. Vì họ sẽ hưởng hoa qủa của việc làm mình. 11 Khốn cho kẻ gian ác! Họa cho chúng. Vì tay chúng đã làm gì, chúng phải mang lấy điều ấy. 12 Ôi dân ta! Con nít hà hiếp chúng, Đàn bà cai trị họ. Ôi dân ta! Những kẻ lãnh đạo ngươi đã hướng dẫn ngươi lầm đường, Làm cho ngươi lạc lối. 13 CHÚA đăng đường biện luận, Ngài đứng dậy xét đoán các dân. 14 CHÚA kết án Các trưởng lão và lãnh đạo trong dân rằng: "Chính các ngươi đã ăn nuốt vườn nho; Đồ cướp đoạt của người nghèo đang ở trong nhà các ngươi. 15 Các ngươi có ý gì mà đập nát dân ta? Nghiền nát mặt người nghèo?" CHÚA Vạn Quân phán. 16 CHÚA phán: "Vì con gái Si-ôn kiêu kỳ, Ngẩng cổ cao đi lại, Liếc mắt đưa tình, Bước đi õng ẹo, Bước chân khoa loảng xoảng. 17 Chúa làm cho da đầu con gái Si-ôn đóng vảy, CHÚA làm đỉnh đầu của họ sói." 18 Vào ngày ấy Chúa sẽ cất đi các nữ trang của họ: vòng mắt cá chân, khăn quấn đầu, lược cài tóc, 19 hoa tai, vòng tay, lúp, 20 mão, dây chuyền mắt cá, khăn quàng vai, hộp hương, bùa đeo, 21 nhẫn, vòng mũi, 22 áo lễ, áo khoác, áo ngoài, ví tay 23 gương soi mặt, áo, khăn đội đầu và khăn che mặt 24 Sẽ có mùi hôi thay vì nước hoa; Sẽ có dây dừa thay vì khăn quàng vai; Đầu sói thay vì tóc mượt mà; Vải thô quấn mình thay vì áo ài sang trọng, Hổ thẹn thay cho sự xinh đẹp. 25 Giới nam nhi của ngươi sẽ ngã vì gươm, Các dũng sĩ ngươi sẽ chết nơi chiến trận. 26 Các cổng nó sẽ than khóc, Sầu thảm. Nó sẽ ngồi trên đất hoang tàn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn