VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 9 | Xa-cha-ri 10 | Xa-cha-ri 11 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy cầu xin CHÚA ban mưa xuống vào mùa mưa xuân. CHÚA là Đấng tạo ra sấm sét, Xin Ngài ban cho họ mưa rào. Xin Ngài ban cho mỗi người lúa mọc đầy đồng. 2 Vì các thần tượng chỉ nói điều dối gạt, Thầy bói bày tỏ những khải tượng gian trá, Chúng rêu rao những chiêm bao viển vông, Những lời an ủi trống rỗng. Vì thế dân Ta phải ra đi, khổ sở Như đàn chiên không người chăn dắt. 3 Cơn thịnh nộ Ta bừng lên chống lại bọn chăn chiên, Ta sẽ trừng phạt các con dê đực. Vì CHÚA Vạn Quân chăm sóc Bầy chiên Ngài là dân Giu-đa; Ngài sẽ khiến họ nên như ngựa chiến oai phong. 4 Từ họ sẽ xuất hiện hòn đá góc nhà, Từ họ, cái cọc lều, Từ họ, cây cung trận, Từ họ sẽ dấy lên mọi thủ lãnh. 5 Tất cả chúng sẽ như dũng sĩ Chà đạp quân thù ngoài trận mạc như bùn lầy ngoài đường. Chúng sẽ giao chiến vì CHÚA ở với chúng, Chúng sẽ đánh tan kỵ binh thù nghịch. 6 Ta sẽ làm cho dân Giu-đa nên hùng dũng, Ta sẽ giải cứu dòng dõi nhà Giô-sép. Ta sẽ phục hồi chúng Vì Ta thương xót chúng, Và chúng sẽ nên như thể chưa hề Bị Ta ruồng bỏ. Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, Và Ta sẽ đáp lời chúng cầu xin. 7 Dòng dõi Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ, Chúng sẽ vui chơi như khi rượu đã ngà ngà. Con cái chúng nhìn thấy và vui mừng, Chúng sẽ vui thỏa trong CHÚA. 8 Ta sẽ huýt sáo Và tập hợp chúng lại, Vì Ta đã cứu chuộc chúng. Chúng sẽ thêm nhiều và đông đảo như xưa. 9 Dù Ta đã gieo chúng ra giữa các dân các nước, Tại những miền xa xôi đó chúng sẽ nhớ đến Ta; Chúng sẽ nuôi dưỡng con cái, Rồi sẽ trở về. 10 Ta sẽ đem chúng về từ Ai-cập, Từ A-si-ri Ta sẽ tập hợp chúng lại, Ta sẽ dẫn chúng vào Ga-la-át và Li-ban, Nhưng chúng vẫn chưa đủ chỗ ở. 11 CHÚA sẽ băng qua biển gian nan, Ngài sẽ đập tan biển cả dậy sóng, Mọi trũng sâu nơi đáy sông Ninh đều khô cạn. Niềm kiêu hãnh của A-si-ri sẽ bị đánh hạ, Cây quyền trượng của Ai-cập sẽ qua đi. 12 Nhưng Ta sẽ làm cho dân Ta nên hùng dũng trong CHÚA, Chúng sẽ tiến bước trong danh Ngài, đó là lời CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn