VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 8 | Xa-cha-ri 9 | Xa-cha-ri 10 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sấm ngôn: Lời của CHÚA. CHÚA sẽ nghỉ ngơi trong vùng Ha-đơ-rắc và Đa-mách, Vì mắt của mọi người, và của mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên Đều hướng về CHÚA, 2 Ngay cả Ha-mát, giáp ranh với Y-sơ-ra-ên, Ty-rơ và Si-đôn, là hai thành rất khôn ngoan. 3 Ty-rơ đã xây đắp thành lũy, Tích trữ bạc như bụi cát, Chất chứa vàng như bùn lầy ngoài đường. 4 Này, Chúa sẽ tước đoạt của cải nó, Đánh tan đội quân nó nơi biển cả, Và chính nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. 5 Nhìn thấy cảnh đó, Ách-ca-lôn sợ hãi, Ga-xa lo lắng quặn đau; Cả Éc-rôn nữa, vì hy vọng nó tiêu tan. Ga-xa chẳng còn vua, Ách-ca-lôn không người cư ngụ. 6 Một giống dân lai sẽ định cư tại Át-đốt. Và Ta sẽ cắt đứt nguồn kiêu hãnh của dân Phi-li-tin. 7 Ta sẽ xóa sạch máu khỏi miệng chúng, Lấy thức ăn gớm ghiếc ra khỏi răng chúng. Dân sót lại của chúng cũng sẽ thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Chúng sẽ trở thành một chi tộc trong Giu-đa, Và dân Éc-rôn sẽ trở nên như dân Giê-bu-si. 8 Ta sẽ đóng trại canh gác tại nhà Ta, Canh phòng người đi lại. Kẻ áp bức sẽ không còn xâm chiếm chúng nữa, Vì bây giờ Ta để mắt trông nom. 9 Hỡi Si-ôn, con gái Ta, hãy vui mừng hớn hở! Hỡi Giê-ru-sa-lem, con gái Ta, hãy reo mừng! Kìa, Vua của con đang tiến đến với con, Ngài công chính và đắc thắng, Khiêm nhu, cưỡi lừa, Một con lừa trẻ khỏe mạnh, là con của lừa cái. 10 Ta sẽ diệt trừ xe chiến mã khỏi Ép-ra-im, Và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem; Cung dùng trong chiến trận cũng sẽ bị bẻ gẫy. Vua sẽ công bố hòa bình cho muôn dân; Ngài sẽ cai trị từ biển này đến biển kia, Từ sông Ơ-phơ-rát đến tận cùng cõi đất. 11 Về phần con, vì Ta đã lập giao ước với con bằng máu, Nên Ta sẽ thả những người của con đang bị giam cầm, Đưa họ lên khỏi hố không có nước. 12 Các con bị giam cầm nhưng vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy! Ngay chính hôm nay, Ta công bố: Ta sẽ đền bù cho con gấp đôi. 13 Vì Ta đã giương cung Ta là Giu-đa, Kéo dây cung là Ép-ra-im. Hỡi Si-ôn, Ta sẽ dấy con cái của con lên Chống lại con cái Gia-van! Ta sẽ biến Si-ôn thành lưỡi gươm dũng sĩ. 14 Bấy giờ CHÚA sẽ xuất hiện cho dân Ngài thấy, Mũi tên Ngài sẽ phóng đi như tia chớp. CHÚA sẽ thổi tù và, Ngài tiến tới với gió lốc phương nam. 15 CHÚA Vạn Quân sẽ là thuẫn khiên che chở dân Ngài: Họ sẽ ăn no và chà đạp lên các hòn đá dùng để bắn ná, Họ sẽ uống và vui chơi ồn ào như khi rượu đã ngà ngà, Họ sẽ no tràn như cái chén, Như các góc bàn thờ. 16 CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ngài Trong ngày ấy, như đàn chiên. Họ sẽ chiếu sáng trên đất nước của Ngài Như những viên đá quý lóng lánh trên vương miện. 17 Ôi, họ thịnh vượng biết bao! Họ đẹp đẽ dường nào! Lúa thóc giúp các thanh niên phát triển, Rượu mới khiến các thiếu nữ xinh tươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn