VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ha-gai | Xa-cha-ri 12 | Xa-cha-ri 13 | Xa-cha-ri 14 | Ma-la-chi

Xa-cha-ri 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngày ấy, sẽ có một suối nước chảy ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem tẩy sạch tội lỗi và ô uế. 2 Ngày ấy, đây là lời của CHÚA Vạn Quân, Ta sẽ xóa sạch ngay cả tên các thần tượng khỏi xứ này. Chúng sẽ không được nhắc đến nữa. Ta cũng loại trừ các tiên tri có tâm linh ô uế khỏi xứ này. 3 Nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha mẹ đã sinh ra nó, sẽ bảo nó: "Con không được sống, vì con đã nhân danh CHÚA nói điều giả dối." Rồi cha mẹ đã sinh ra nó, sẽ đâm nó chết khi nó nói tiên tri. 4 Ngày ấy, các tiên tri ai nấy sẽ xấu hổ về khải tượng mình thấy khi nói tiên tri. Chúng cũng sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa gạt nữa. 5 Ai nấy trong bọn chúng cũng sẽ nói: "Tôi không phải là tiên tri, tôi là người làm ruộng, vì đất đai đã thuộc về tôi từ thuở nhỏ." 6 Nếu có người hỏi: "Tại sao anh có những vết thương giữa hai vai thế này?" Anh ta sẽ đáp: "Tôi bị thương tại nhà các bạn tôi." 7 Hỡi gươm, hãy chổi dậy chống lại người chăn của Ta, Cũng là người hùng thân thiết của Ta, Đó là lời CHÚA Vạn Quân. Hãy đánh người chăn, Để cho bầy chiên tan lạc. Ta cũng đánh luôn ngay những con chiên bé nhỏ. 8 Bấy giờ, trong toàn xứ Hai phần ba dân cư sẽ bị tiêu diệt và chết mất, Nhưng một phần ba sẽ còn lại, đó là lời CHÚA. 9 Ta sẽ đưa phần ba này qua lửa, Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, Thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ cầu khẩn Danh Ta, Và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng. Ta sẽ phán: "Chúng là dân của Ta," Và chúng sẽ thưa lại: "CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng tôi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn