VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:10

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn