VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Giăng

Lu-ca 22:1-7,20-23

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua. 2 Các thượng tế, và các chuyên gia kinh luật tìm cách giết Chúa vì sợ dân chúng. 3 Sa-tan nhập vào Giu-đa gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. 4 Giu-đa đi bàn tính với các thượng tế và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ, về cách mà hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ mừng lắm, đồng ý trả tiền cho. 6 Giu-đa ưng thuận, tìm dịp nộp Ngài cho họ khi không có mặt đoàn dân đông. 7 Đến ngày ăn bánh không men, tức là ngày phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 20 Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: "Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con. 21 Nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với Ta. 22 Vì thật Con Người phải đi đúng như đã ấn định, nhưng khốn nạn cho kẻ phản Ngài!" 23 Các sứ đồ bàn luận với nhau xem ai là kẻ sẽ phản Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn