VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Giăng

Lu-ca 22:48

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

48 Nhưng Đức Giê-su bảo: "Giu-đa ơi, con phản bội Con Người bằng cái hôn sao?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn