VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Giăng

Lu-ca 7:11-17

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Hôm sau, Ngài đi vào một thành tên là Na-in; các môn đệ và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12 Khi đến gần cổng thành, gặp đám tang người con duy nhất của một bà góa. Nhiều người trong thành cùng đi đưa đám với bà. 13 Thấy bà, Chúa động lòng thương xót, bảo: "Đừng khóc nữa!" 14 Ngài đến gần, sờ quan tài, những người khiêng liền dừng lại. Ngài bảo: "Hỡi cậu trai trẻ, Ta truyền cho con hãy chổi dậy!" 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài giao cậu lại cho mẹ. 16 Tất cả dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: "Một tiên tri lớn đã được dấy lên giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài!" 17 Lời này loan ra khắp miền Giu-đê và cả các vùng phụ cận.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn