VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Lu-ca 9 | Giăng

Lu-ca 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, Đức Giê-su cứ đi từ thành này sang thành khác, từ làng nọ qua làng kia để truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời. 2 Mười hai sứ đồ theo Ngài cùng với các phụ nữ đã từng được Ngài đuổi quỷ, chữa bệnh: Ma-ri còn gọi là Ma-đơ-len, người được Chúa giải thoát khỏi bảy quỷ dữ, 3 Giô-a-na, vợ của Chu-xa, người quản lý hoàng cung Hê-rốt, Su-sa-na, và nhiều bà khác nữa. Họ dùng tài sản mình phục vụ Chúa và các môn đệ Ngài. 4 Trong khi một đám đông tụ họp, và những người từ các thành kéo nhau đến với Đức Giê-su, Ngài dùng một ngụ ngôn dạy họ: 5 "Một người kia đi gieo giống. Đang khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, bị dẫm lên rồi chim ăn hết. 6 Một số khác rơi nhằm chỗ đá sỏi, mọc lên rồi khô héo vì thiếu ẩm ướt. 7 Hạt khác rơi vào giữa nơi gai góc, mọc lên chung với gai và bị nghẹt. 8 Nhưng một số khác nữa rơi vào đất tốt, mọc lên, kết hạt gấp trăm lần. Khi nói những điều này, Ngài kêu lớn: "Ai có tai, hãy lắng nghe!" 9 Các môn đệ hỏi Ngài ngụ ngôn ấy có nghĩa gì. 10 Ngài đáp: "Đức Chúa Trời cho các con hiểu biết huyền nhiệm của Nước Đức Chúa Trời, còn những người khác phải dùng ngụ ngôn để họ nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng hiểu." 11 "Đây là ý nghĩa ngụ ngôn ấy: Hạt giống là Lời Đức Chúa Trời;; 12 Hạt giống rơi dọc đường là những người nghe nhưng rồi bị quỷ vương đến cướp lời ấy khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu rỗi. 13 Hạt giống rơi nhằm chỗ đá sỏi là những người nghe và vui mừng tiếp nhận lời Chúa, nhưng không đâm rễ, chỉ tin một thời gian, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc. 14 Hạt giống rơi vào nơi gai góc là người đã nghe, nhưng trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, giàu sang và khoái lạc của cuộc đời làm cho nghẹt không trưởng thành được. 15 Nhưng hạt giống rơi vào đất tốt là những người nghe đạo với thành tâm thiện ý, giữ vững đạo và nhờ kiên trì sinh kết quả. 16 "Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùngg hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng. 17 Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị tỏ lộ; chẳng có điều gì giữ bí mật mà sẽ không biết và bị phơi bày. 18 Vậy, các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm; ai không có, cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có." 19 Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được. 20 Có người thưa với Ngài: "Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy." 21 Ngài đáp: "Mẹ Ta và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Đức Chúa Trời!" 22 Một hôm, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và nói: "Chúng ta hãy qua bên kia bờ hồ!" Vậy họ chèo thuyền đi. 23 Đang khi thuyền đi thì Ngài ngủ. Một trận cuồng phong thổi vào hồ; thuyền bắt đầu ngập nước, thật là nguy hiểm. 24 Các môn đệ đến đánh thức Ngài và thưa: "Thầy ơi! Thầy ơi! Chúng ta chết mất!" Nhưng Ngài thức dậy, quở gió và sóng, thì sóng gió lặng yên. 25 Ngài trách các môn đệ: "Đức tin các con ở đâu?" Họ vừa sợ vừa kinh ngạc, bảo nhau: "Ngài là ai mà ra lệnh cho sóng gió thì chúng vâng theo?" 26 Họ chèo thuyền đến vùng Giê-ra-sê, đối ngang Ga-li-lê. 27 Ngài vừa lên bờ, một người ở thành ấy bị quỷ ám đến gặp Ngài. Lâu nay, anh không mặc quần áo, cũng không ở trong nhà nhưng ở ngoài mồ mả. 28 Khi thấy Đức Giê-su, anh gào thét, quỳ xuống trước Ngài, kêu lớn: "Lạy Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có can hệ gì với Ngài đâu? Tôi van Ngài xin đừng hành hạ tôi," 29 vì Đức Giê-su ra lệnh cho tà linh xuất khỏi anh. Nhiều lần quỷ nhập, dù dùng cùm xích và canh giữ, anh vẫn bẻ xiềng tháo cùm và bị quỷ dẫn ra những nơi đồng hoang. 30 Đức Giê-su hỏi nó: "Ngươi tên gì?" Nó thưa: "Đạo binh!" Vì anh này bị nhiều quỷ ám. 31 Các quỷ cứ nài xin Ngài đừng truyền lệnh bắt chúng xuống vực sâu. 32 Ở đó, có một bầy lợn rất đông đang ăn trên đồi. Chúng xin Ngài cho phép nhập vào bầy lợn, Ngài chấp thuận. 33 Các quỷ ra khỏi người, nhập vào bầy lợn. Bầy lợn liền lao đầu từ bờ vực xuống hồ chết chìm cả. 34 Các kẻ chăn lợn thấy việc xảy ra, thì bỏ chạy và thuật lại cho người trong thành phố và vùng thôn quê. 35 Dân chúng kéo ra xem. Khi đến gần Đức Giê-su, họ thấy người mà quỷ vừa xuất đang ngồi dưới chân Ngài, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 36 Những người đã chứng kiến thuật lại cho họ nghe người bị quỷ ám đã được chữa lành như thế nào. 37 Tất cả dân chúng quanh vùng Giê-ra-sê đều xin Ngài đi nơi khác vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. 38 Người được giải thoát khỏi quỷ năn nỉ xin đi theo Ngài, nhưng Ngài cho anh về, bảo: 39 "Con hãy về nhà mình, thuật lại những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con!" Vậy, anh ấy đi khắp thành, công bố những việc Đức Giê-su đã làm cho mình. 40 Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. 41 Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, 42 vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. 43 Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. 44 Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu liền cầm lại. 45 Đức Giê-su hỏi: "Ai sờ Ta vậy?" Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: "Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!" 46 Nhưng Đức Giê-su đáp: "Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra." 47 Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. 48 Ngài bảo bà: "Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình yên!" 49 Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: "Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầyl nữa!" 50 Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: "Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi, thì con gái ông sẽ được cứu sống!" 51 Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. 52 Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: "Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, chỉ ngủ thôi!" 53 Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. 54 Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: "Con ơi, hãy dậy!" 55 Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. 56 Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn