VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê 3 | Tích

II Ti-mô-thê 2:1-7

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, con ta ơi, con hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho mình mạnh mẽ. 2 Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền cho những người trung tín, có khả năng huấn luyện người khác. 3 Hãy dự phần chịu đựng gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su. 4 Không ai nhập ngũ rồi lại còn vướng víu với đời sống dân sự nữa, chỉ lo làm hài lòng người chiêu mộ, chỉ huy mình. 5 Cũng thế, lực sĩ nào tranh tài, phải tranh tài đúng thể lệ mới được thưởng mão hoa chiến thắng. 6 Người nông phu làm ruộng khó nhọc thì phải được hưởng hoa lợi trước nhất. 7 Hãy suy nghiệm lời ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con trí sáng suốt hiểu thấu mọi sự.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn