VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê 3 | Tích

II Ti-mô-thê 2:15

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Hãy cố gắng chu toàn nhiệm vụ trước mặt Đức Chúa Trời, như một công nhân không bao giờ hổ thẹn, ngay thẳng giảng dạy lời chân lý.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn