VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | II Ti-mô-thê 3 | Tích

II Ti-mô-thê 2:2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

2 Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền cho những người trung tín, có khả năng huấn luyện người khác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn