VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 4:11

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn