VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn