VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 121 | Thi-thiên 122 | Thi-thiên 123 | Châm-ngôn

Thi-thiên 122:1

122 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn