LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 3:
Với Chủ Đề: BÌNH AN TRONG GIÊ-XU


Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Đời Có Giê-xu
 2. Giê-xu, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố
 3. Hơn Đại Dương Sâu Thẳm
 4. Đời Gô-gô-tha
 5. Giê-xu Sống
 6. Hỡi Người Yếu Đức Tin
 7. Giê-xu Đứng Bên Ta
 8. Vui Lên và Hy Vọng
 9. Hỡi Người Việt Mệt Mỏi và Gánh Nặng
 10. Nắm Chặt Lời Hứa
 11. Bình An Trong Giê-xu


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


64,123
191,338,321