LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 1:
Với Chủ Đề: CA KHÚC NIỀM AN ỦI


Tập 1: Khi Thử Thách Trăm Bề
Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Con Yêu Hỡi, Dựa Nương Nơi Ta (Nguyên Thủy)
 2. Trong Tình Yêu Chúa (Xuân Phú)
 3. Chân Chúa Trần Gian (Xuân Phú)
 4. Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi (Mai Thảo)
 5. Jêsus Phục Sinh Như Hứa (Huỳnh Lợi - Praise Group)
 6. Jêsus Sắp Hồi Lai (Huỳnh Lợi - Praise Group)
 7. Thành Tín Chúa Lớn Thay (Huỳnh Lợi - Praise Group)
 8. Cám Ơn Chúa (Mai Thảo)
 9. Khi Jêsus Ngự Trị Lòng (Tố Hà)
 10. Sống Cho Chúa (K'long Hagim)

Giá Lẻ
 1. CD Niềm An Ủi - 13 USD
 2. CD Soundtrack - 10 USD
 3. Tập Nhạc - 10 USD
 4. Mua Cả Bộ - 28 USD
Giả Sỉ
 1. Mua bán lạy gây quỹ - Bớt 30%
  Đặt Mua Ít Nhất 50 Bộ
 2. Các cơ quan - Bớt 35%
  Đặt Mua Ít Nhất 100 Bộ


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


63,724
188,870,218