LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 4:
Với Chủ Đề: NIỀM VUI BẤT TẬN


Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Yêu Chúa
 2. Có Chúa bên ta luôn
 3. Dù thế nào luôn ca ngợi Chúa
 4. Hãy đếm ơn lành Chúa ban
 5. Jêsus thiết hữu
 6. Mừng Hôn-lễ
 7. Nguồn sống muôn đời
 8. Trong chuồn chiên
 9. Đấng thành tín muôn đời
 10. Chỉ còn là mùa xuân trong Jêsus
 11. Sao anh cứ hững hờ
 12. Vui mừng trong Chúa luôn


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


63,725
188,871,041