LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 5:
Với Chủ Đề: CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ


Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Con đường hẹp
 2. Trao Ngài mọi ước mơ
 3. Cuộc đời và hoa cỏ
 4. Jêsus yêu tôi yêu trọn đời
 5. Lạy Chúa ôi! Đây lòng tan vỡ
 6. Khi Đức Thánh Linh ngự trị
 7. Tiến bước với Chúa
 8. Cứu Chúa giáng trần
 9. Chúa sao chịu khổ đớn đau
 10. Hallelujah! Chúa phục sinh
 11. Thời thanh xuân
 12. Mơ về quê hương


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


63,723
188,869,991