LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 6:
Với Chủ Đề: TÔI TÌM ĐƯỢC


Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Từng Bước Với Chúa
 2. Trông Cậy Nơi Chúa
 3. Trao Chúa Mọi Tính Toan
 4. Giê-xu Bên Ta Luôn
 5. Hãy Theo Ta
 6. Chúa Dẫn Dắt Tôi
 7. Tôi Tìm Được
 8. Chèo Ra Nơi Sâu
 9. Phục Vụ Chúa
 10. Lòng Biết Ơn
 11. Tận Trung Với Chúa
 12. Mơ Về Nhà Đời Đời


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


63,721
188,868,867