LÊ NGỌC VINH


 1. CA KHÚC NIỀM AN ỦI (I)
 2. MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM (II)
 3. BÌNH AN TRONG GIÊ-XU (III)
 4. NIỀM VUI BẤT TẬN (IV)
 5. CUỘC ĐỜI VÀ HOA CỎ (V)
 6. TÔI TÌM ĐƯỢC (VI) mới
 7. MUSIC VIDEO

Album 2:
Với Chủ Đề: MÙA ẤM ÁP NHẤT TRONG NĂM


Biên tập: Lê Ngọc Vinh
 1. Tình Yêu Giáng Thế (K'long Hagim)
 2. Thiên Chúa Thành Người (Huỳnh Lợi - Praise Group)
 3. Thần Nhân Giê-xu (Tố Hà)
 4. Theo Dấu Chân Người Xưa (Xuân Phú)
 5. Bết-lê-hem, Một Đêm Đông Lạnh (Võ Văn Lý)
 6. Đêm Chia Đôi dòng Lịch Sử (Huỳnh Lợi - Praise Group)
 7. Người Trần Thế Hỡi (Xuân Trường)
 8. Mùa Thương (Mai Thảo)
 9. Tình Yêu Nào Sánh Bằng (Mai Thảo)
 10. Chúa Biết Rõ (Xuân Phú)
 11. Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm (Huỳnh Lợi - Praise Group)


Vinh Le
2185 Laurel Lake Drive
Suwanee, GA 30024
770.880.2207
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/lengocvinh/
+ Disclaimer: Free resources and external links posted on this web site are for your reference. VietChristian are not responsible for and do not necessarily agree with these resources.


63,722
188,869,287