VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Xin Chúa Mở Mắt

2 Các Vua 6:17
Thanh Hữu
C:1/18/2019; 18 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 15:40:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Danh Chúa Vĩ Đại

Ma-la-chi 1:11
Thanh Hữu
C:1/10/2019; 28 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:4:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Qua Đi...

Gia-cơ 1:11
Thanh Hữu
C:12/28/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:57:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Kèn Chúa Tái Lâm

Ma-thi-ơ 24:30-31
Thanh Hữu
C:12/19/2018; 32 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:57:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ước Vọng Giáng Sinh

Giăng 14:16,26; Ma-thi-ơ 14:29
Thanh Hữu
C:12/11/2018; 70 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:57:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Giáng Thế Làm Người

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:57:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hoàn Thành Mục Đích

Thi-thiên 57:2
Thanh Hữu
C:11/30/2018; 28 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:58:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Thanh Hữu
C:11/19/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:58:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Với Chúa

Cô-lô-se 2:6
Thanh Hữu
C:11/15/2018; 32 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:58:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỡi Các Cửa Đời Đời, Hãy Mở Cao Lên!

Thi-thiên 24:7,10
Thanh Hữu
C:11/8/2018; 32 xem
Xem lần cuối 1/21/2019 10:58:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 34  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ