VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Thẩm Quyền Chúa Ban

Lu-ca 10:19
Thanh Hữu
C:10/13/2017; 17 xem
Xem lần cuối 10/19/2017 0:29:2
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thời Đại Cuối Cùng

Ma-thi-ơ 24:3
Thanh Hữu
C:9/29/2017; 44 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 3:44:58
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhen Lửa Lên Đi

2 Ti-mô-thê 1:6
Thanh Hữu
C:9/21/2017; 35 xem
Xem lần cuối 10/18/2017 20:31:3
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đường Lối Chúa

Ê-sai 55:9
Thanh Hữu
C:9/14/2017; 38 xem
Xem lần cuối 10/15/2017 5:55:30
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Phục Hưng

Thi-thiên 80:7
Thanh Hữu
C:9/7/2017; 27 xem
Xem lần cuối 10/16/2017 0:29:3
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đừng Phân Bì

Châm-ngôn 23:17
Thanh Hữu
C:8/31/2017; 52 xem
Xem lần cuối 10/14/2017 8:19:22
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Ăn Gì, Uống Gì, Mặc Gì

Ma-thi-ơ 6:31-32
Thanh Hữu
C:8/24/2017; 46 xem
Xem lần cuối 10/16/2017 14:16:45
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Em Cần Đầy Dẫy Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 11:24
Thanh Hữu
C:8/17/2017; 46 xem
Xem lần cuối 9/30/2017 10:26:32
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 46 xem
Xem lần cuối 9/26/2017 9:55:0
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:8/3/2017; 50 xem
Xem lần cuối 10/16/2017 19:1:58
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ