VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Em Lo Sợ?

Lu-ca 12:32
Thanh Hữu
C:1/12/2017; 19 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 4:52:34
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:1/5/2017; 39 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 21:3:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 56 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 16:15:25
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời

Giăng 1:1; Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/22/2016; 37 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 4:0:14
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Cảm Nghĩ Giáng Sinh

Thanh Hữu
C:12/15/2016; 83 xem
Xem lần cuối 1/9/2017 11:37:10
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Tôn Quí Danh Ngài

Thanh Hữu
C:12/8/2016; 79 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 21:24:49
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Trong Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:12-15
Thanh Hữu
C:12/1/2016; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 11:9:54
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Dù Cho Thế Sự Đảo Điên

1 Sa-mu-ên 16:7
Thanh Hữu
C:11/24/2016; 56 xem
Xem lần cuối 1/10/2017 14:59:42
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ban Cho Hơn Nhận Lãnh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Thanh Hữu
C:11/17/2016; 65 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 12:48:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Được Lắm

Thanh Hữu
C:11/10/2016; 55 xem
Xem lần cuối 1/3/2017 16:39:56
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ