VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bên Máng Cỏ Cùng Thiên Binh Ca Ngợi

Lu-ca 2:12-14
Thanh Hữu
C:12/16/2017; 3 xem
Xem lần cuối 12/16/2017 21:38:27
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tôi Muốn Khóc

Thanh Hữu
C:12/15/2017; 11 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 0:24:21
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Theo Ánh Sao

Ma-thi-ơ 2:9-10
Thanh Hữu
C:12/8/2017; 37 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 4:6:18
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Quăng Bỏ Gánh Nặng

Hê-bơ-rơ 12:1
Thanh Hữu
C:12/1/2017; 33 xem
Xem lần cuối 12/12/2017 9:28:6
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Đức Tin Tiền Tệ Chúa Ban

Ma-thi-ơ 8:13
Thanh Hữu
C:11/25/2017; 19 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2017 3:6:24
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Cảm Tạ

Khải-huyền 11:17
Thanh Hữu
C:11/17/2017; 46 xem
Xem lần cuối 11/29/2017 19:27:10
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Tạm Biệt Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Thi-thiên 116:15
Thanh Hữu
C:11/11/2017; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2017 2:35:58
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Chúa Thay Đổi Hoàn Cảnh

Thi-thiên 30:11
Thanh Hữu
C:11/4/2017; 49 xem
Xem lần cuối 12/8/2017 20:37:51
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Người Và Máy

Sáng-thế Ký 2:7
Thanh Hữu
C:10/28/2017; 42 xem
Xem lần cuối 12/15/2017 9:58:34
Đọc  Nhắn Tin
Winter Photo

Môi Trường Sống

Thi-thiên 90:1-2
Thanh Hữu
C:10/21/2017; 43 xem
Xem lần cuối 12/8/2017 20:39:4
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ