VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 27 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:44:59
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:8/3/2017; 36 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:46:19
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thử Thách

1 Cô-rinh-tô 10:13
Thanh Hữu
C:7/27/2017; 55 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:47:44
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Cho Ta Mượn Thân Nầy

Lu-ca 12:20
Thanh Hữu
C:7/22/2017; 42 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:49:27
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nằm Mãi Trong Nôi

Hê-bơ-rơ 5:12
Thanh Hữu
C:7/13/2017; 37 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:55:13
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đừng Sợ

Giăng 6:20
Thanh Hữu
C:7/6/2017; 54 xem
Xem lần cuối 8/14/2017 1:36:29
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nếu Được Chọn

Thanh Hữu
C:6/29/2017; 51 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:55:32
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Tin Trong Chúa

Hê-bơ-rơ 12:2
Thanh Hữu
C:6/25/2017; 45 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:55:41
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nợ

Rô-ma 13:8
Thanh Hữu
C:6/16/2017; 65 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:55:49
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Khôn Ngoan Và Trung Tín

1 Cô-rinh-tô 2:5
Thanh Hữu
C:6/8/2017; 43 xem
Xem lần cuối 8/12/2017 2:55:59
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ