VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hiệp Chung

2 Cô-rinh-tô 13:11; Ê-phê-sô 4:3; Phi-líp 2:5; 1 Cô-rinh-tô 1:10; Ê-phê-sô 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:2/15/2017; 27 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 20:8:14
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 13 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 21:8:11
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hãy Chiếu Sáng Đi

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/12/2017; 31 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 20:7:42
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Và Sự Sáng

1 Giăng 2:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:2/9/2017; 45 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 1:26:29
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chỉ Tình Yêu Còn Lại

1 Cô-rinh-tô 13:13
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/10/2017; 43 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 7:51:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Xuân Tha Hương

Hê-bơ-rơ 11:16
Bình Tú Ngọc
C:1/25/2017; 81 xem
Xem lần cuối 2/15/2017 18:9:49
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngũ Quả Ngày Xuân

1 Cô-rinh-tô 13:8; Thi-thiên 122:1; Giăng 14:27; Giu-đe 1:21; Hê-bơ-rơ 13:6
Tiểu Minh Ngọc
C:1/7/2017; P: 1/25/2017; 79 xem
Xem lần cuối 2/15/2017 18:10:17
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Thi-thiên 5:3; Thi-thiên 59:16; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 74:2
Tiểu Minh Ngọc
C:11/30/2016; P: 1/31/2017; 64 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 21:32:41
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:5
Thanh Hữu
C:1/19/2017; 91 xem
Xem lần cuối 2/15/2017 18:10:33
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Chúa

Ô-sê 2:19-20
Thanh Hữu
C:2/9/2017; 30 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 20:8:1
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 211  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ