VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Trường Đời

1 Ti-mô-thê 1:15
Tiểu Minh Ngọc
C:7/18/2018; 15 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2018 7:37:24
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Thương Xót

Hoa Phụng Tiên
C:7/9/2018; 12 xem
Xem lần cuối 7/12/2018 21:58:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trông Đợi Sáng

Thi-thiên 130:5-6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/13/2018; 18 xem
Xem lần cuối 7/18/2018 18:1:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Việc Nhỏ

Ma-thi-ơ 25:23
Thanh Hữu
C:7/12/2018; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2018 3:36:7
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đền Thờ Chúa Ở Trong Em

1 Cô-rinh-tô 3:16
Thanh Hữu
C:7/4/2018; 22 xem
Xem lần cuối 7/12/2018 19:59:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Gióp

Công-vụ các Sứ-đồ 8:28
Hoa Phụng Tiên
C:7/16/2018; 8 xem
Xem lần cuối 34.67 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Christ - Gương Mẫu Của Tôi

Giăng 13:15; 1 Ti-mô-thê 4:12; 1 Phi-e-rơ 2:21
Hoa Phụng Tiên
C:6/30/2018; 27 xem
Xem lần cuối 7/11/2018 9:35:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đời Sống Có Kết Quả

Giăng 15:8; Giăng 15:16; Ê-phê-sô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/5/2018; 23 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 3:18:37
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Christ Khả Ái

Thi-thiên 45:2
Hoa Phụng Tiên
C:7/5/2018; 9 xem
Xem lần cuối 7/9/2018 18:23:56
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Gió Linh Năng

Ê-xê-chi-ên 37:9a; Giăng 3:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:2
Hoa Phụng Tiên
C:7/15/2018; 9 xem
Xem lần cuối 7/19/2018 3:6:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 243  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ