VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Dòng Sông Linh Chúa

Giăng 7:38; Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Thanh Hữu
C:10/18/2018; 10 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 17:18:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 23 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 6:12:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 26 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2018 17:41:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hạnh Phước Thay

Thi-thiên 32:1,2,5,8; Ê-sai 1:18
Hoa Phụng Tiên
C:10/18/2018; 3 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 17:19:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 35 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 16:10:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 0:5:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 15 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 6:14:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thiên Nhiên Bài Học Cho Người

1 Sử-ký 29:12
Thanh Hữu
C:9/27/2018; 26 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 1:22:38
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chẳng Sợ Chi

Thi-thiên 56:11
Thanh Hữu
C:9/13/2018; 40 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 1:24:42
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sắc Thu

Hê-bơ-rơ 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16
Phương Thảo
C:11/5/2014; 1808 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 7:58:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ