VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Tình Cha Nghĩa Mẹ

Bình Tú Ngọc
C:6/14/2018; 12 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 4:21:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Dâng Mình Cho Chúa

1 Cô-rinh-tô 6:19-20; 2 Cô-rinh-tô 5:14-15; Rô-ma 12:1; Lê-vi Ký 1:9
Hoa Phụng Tiên
C:6/14/2018; 8 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 4:29:33
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cứu Vớt Tội Nhân

Ma-thi-ơ 28:19-20
Hoa Phụng Tiên
C:6/13/2018; 8 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 23:39:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Danh Jesus

Ma-thi-ơ 1:21; Giăng 11:25; Rô-ma 10:12-13
Hoa Phụng Tiên
C:6/13/2018; 12 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 3:47:26
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thơ Ngày Lễ Phụ Thân

Giáp Văn Ly
C:6/11/2018; 21 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:1:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chẳng Đem Gì Theo

1 Ti-mô-thê 6:7
Thanh Hữu
C:6/7/2018; 20 xem
Xem lần cuối 6/12/2018 2:40:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Na-xa-rét

Công-vụ các Sứ-đồ 3:6
Thanh Hữu
C:6/14/2018; 4 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 6:3:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lẽ Thật

Giô-suê 1:8
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2018; 11 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 5:52:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Vâng Phục Chúa Trọn Vẹn

Rô-ma 12:17; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:6/10/2018; 18 xem
Xem lần cuối 6/15/2018 4:59:55
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Tình Mẹ

Tiểu Minh Ngọc
C:5/8/2018; 131 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 12:33:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 241  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ