VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chuẩn Bị Đón Xuân

Thi-thiên 29:2; Cô-lô-se 1:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/10/2017; 51 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 23:42:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Em Lo Sợ?

Lu-ca 12:32
Thanh Hữu
C:1/12/2017; 19 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 4:52:34
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân Vĩnh Cửu

Giê-rê-mi 17:7-8
Tiểu Minh Ngọc
C:1/28/2016; P: 1/14/2017; 9 xem
Xem lần cuối 1/16/2017 1:6:31
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:1/5/2017; 39 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 21:3:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

Thi-thiên 119:89; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 16:2
Tiểu Minh Ngọc
C:12/17/2016; P: 12/27/2016; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 19:39:37
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Vui Mừng

Lu-ca 2:10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:28
Tiểu Minh Ngọc
C:12/15/2016; P: 12/18/2016; 100 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 2:33:32
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

Bình Tú Ngọc
C:12/24/2016; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 10:51:35
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Cảm Nghĩ Giáng Sinh

Thanh Hữu
C:12/15/2016; 83 xem
Xem lần cuối 1/9/2017 11:37:10
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Bài Giảng Của Chúa

Thi-thiên 19:1-4
Thanh Hữu
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 56 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 16:15:25
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đến Với Giáng Sinh

Giăng 2; Giăng 6
Tiểu Minh Ngọc
C:11/29/2016; P: 12/3/2016; 110 xem
Xem lần cuối 1/9/2017 11:45:50
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 209  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ