VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Việc Lành Mình Đã Làm

Ê-phê-sô 2:8-10; 2 Cô-rinh-tô 9:8; Hê-bơ-rơ 13:16
Tiểu Minh Ngọc
C:4/24/2018; 7 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 11:41:33
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Vu Khống Vì Danh Chúa

2 Ti-mô-thê 3:12; 1 Phi-e-rơ 2:20-21; 1 Phi-e-rơ 2:12; Ma-thi-ơ 5:11
Tiểu Minh Ngọc
C:4/12/2018; 28 xem
Xem lần cuối 4/16/2018 11:54:8
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Khiêm Nhu Giống Chúa

1 Phi-e-rơ 5:6-7
Thanh Hữu
C:4/19/2018; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 6:49:54
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bánh Không Men

1 Cô-rinh-tô 5:7-8
Hoa Phụng Tiên
C:4/9/2018; 23 xem
Xem lần cuối 4/14/2018 19:37:4
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chiến Trận Thuộc Linh

Sáng-thế Ký 9:11; 1 Cô-rinh-tô 1:30
Hoa Phụng Tiên
C:4/19/2018; 22 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 18:20:28
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cho Ngài

Xa-cha-ri 12:1; 2 Ti-mô-thê 4:22
Hoa Phụng Tiên
C:4/20/2018; 14 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 23:38:8
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Ba-la-am

Dân-số Ký 22; Khải-huyền 2:14
Hoa Phụng Tiên
C:4/13/2018; 21 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 7:51:5
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Biết Chúa Chủ Quan

2 Cô-rinh-tô 3:17; 1 Giăng 2:20
Hoa Phụng Tiên
C:4/14/2018; 29 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 14:59:9
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Vồng Thuộc Linh

Sáng-thế Ký 9:11; 1 Cô-rinh-tô 1:30
Hoa Phụng Tiên
C:4/18/2018; 16 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 14:40:38
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bản Tình Ca Trìu Mến

Thi-thiên 45:1
Hoa Phụng Tiên
C:4/8/2018; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2018 23:22:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 236  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ