VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Mừng Ngày Đại Lễ Giáng Sinh

Giáp Văn Ly
C:12/7/2018; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:46:44
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngôi Lời Giáng Thế Làm Người

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/7/2018; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:52:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hỡi Thượng Đế!

Thi-thiên 146:2
Bình Tú Ngọc
C:12/7/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ước Vọng Giáng Sinh

Giăng 14:16,26; Ma-thi-ơ 14:29
Thanh Hữu
C:12/11/2018; 69 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 6:18:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Qua Đi...

Gia-cơ 1:11
Thanh Hữu
C:12/28/2018; 41 xem
Xem lần cuối 16.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Đến Làm Ta Lại Nhớ Nhà

Bình Tú Ngọc
C:12/29/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 17:36:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Gợi Nhớ...

Lu-ca 2:7-20; Ma-thi-ơ 2:1-12
Bình Tú Ngọc
C:11/30/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Trời Muôn Thuở…

Bình Tú Ngọc
C:12/22/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 17:37:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hết Sức Hòa Thuận

Rô-ma 12:18
Tiểu Minh Ngọc
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 24 xem
Xem lần cuối 12.31 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Christ - Tiệc Vượt Qua, Tiệc Không Men

Xuất Ê-díp-tô Ký 12; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-15; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:7; 1 Cô-rinh-tô 5:7
Hoa Phụng Tiên
C:1/4/2018; P: 1/4/2019; 22 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.60 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Vườn Thơ