VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 10 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 17:56:59
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 20 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 19:28:54
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 12 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 18:19:3
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 20 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 15:54:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Muốn Anh Phụng Sự Ngài

Xuất Ê-díp-tô Ký 7:16
Hoa Phụng Tiên
C:10/7/2018; 12 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 23:25:53
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 32 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 0:57:29
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nước Sống (2)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6; Giăng 19:34; Giăng 7:38-39
Hoa Phụng Tiên
C:10/4/2018; 8 xem
Xem lần cuối 10/11/2018 4:7:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Sao

Truyền-đạo 5:6; Châm-ngôn 15:23
Tiểu Minh Ngọc
C:10/2/2018; 16 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 17:30:48
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nước Sống

Ê-sai 55:1; Giăng 4:13-14; Giăng 7:37-38; Rô-ma 10:12-13
Hoa Phụng Tiên
C:9/27/2018; 18 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 19:37:51
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thiên Nhiên Bài Học Cho Người

1 Sử-ký 29:12
Thanh Hữu
C:9/27/2018; 26 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 1:22:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ