VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Cho Ngài

Xa-cha-ri 12:1; 2 Ti-mô-thê 4:22
Hoa Phụng Tiên
C:4/20/2018; 9 xem
Xem lần cuối 14.30 phút
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Chiến Trận Thuộc Linh

Sáng-thế Ký 9:11; 1 Cô-rinh-tô 1:30
Hoa Phụng Tiên
C:4/19/2018; 19 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 15:42:34
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Khiêm Nhu Giống Chúa

1 Phi-e-rơ 5:6-7
Thanh Hữu
C:4/19/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 6:0:4
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cầu Vồng Thuộc Linh

Sáng-thế Ký 9:11; 1 Cô-rinh-tô 1:30
Hoa Phụng Tiên
C:4/18/2018; 14 xem
Xem lần cuối 4/22/2018 23:53:3
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cơ Đốc Nhân Thực Hành

Rô-ma 12:2; 1 Giăng 4:17; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2018; 9 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 0:49:0
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Ban Mai Với Chúa

Hoa Phụng Tiên
C:4/17/2018; 16 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2018 18:9:40
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bước Theo Linh

Rô-ma 8:6; Ga-la-ti 5:16; Ga-la-ti 5:25
Hoa Phụng Tiên
C:4/16/2018; 19 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 0:28:17
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Bụi Gai Cháy

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2-4
Hoa Phụng Tiên
C:4/15/2018; 17 xem
Xem lần cuối 4/17/2018 16:32:39
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Không Thay Đổi

Hê-bơ-rơ 13:8
Thanh Hữu
C:4/14/2018; 18 xem
Xem lần cuối 4/23/2018 10:47:3
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Biết Chúa Chủ Quan

2 Cô-rinh-tô 3:17; 1 Giăng 2:20
Hoa Phụng Tiên
C:4/14/2018; 27 xem
Xem lần cuối 4/21/2018 23:45:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 236  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ