VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Môi Trường Sống

Thi-thiên 90:1-2
Thanh Hữu
C:10/21/2017; 14 xem
Xem lần cuối 10/23/2017 8:48:16
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Vui Vẻ Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:10/21/2017; 8 xem
Xem lần cuối 10/23/2017 4:4:18
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Áo Lễ Chúa Ban

TBM
C:10/18/2017; 17 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 6:33:24
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thẩm Quyền Chúa Ban

Lu-ca 10:19
Thanh Hữu
C:10/13/2017; 29 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 19:25:59
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Đời Con Dâng Chúa Với Lòng Tạ Ơn

TBM
C:10/12/2017; 24 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 23:36:39
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

Thi-thiên 16:11; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2017; 24 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 14:28:30
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thạch Thảo Hay Là Thạnh Vượng

Giê-rê-mi 17:5-8; Thi-thiên 1:1-4
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2017; P: 10/5/2017; 23 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 14:27:52
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Lòng Biết Ơn

TBM
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 19 xem
Xem lần cuối 10/21/2017 14:28:11
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Thời Đại Cuối Cùng

Ma-thi-ơ 24:3
Thanh Hữu
C:9/29/2017; 49 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 23:37:36
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Có Quyền Thay Đổi

1 Sa-mu-ên 2:6-7
Tiểu Minh Ngọc
C:9/28/2017; 30 xem
Xem lần cuối 10/22/2017 10:49:20
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 221  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ