VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tiếng Gà Gáy

Lu-ca 22:61
Thanh Hữu
C:3/23/2017; 33 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:46:57
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lời Thánh Quyền Năng

Hê-bơ-rơ 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:4/22/2016; P: 3/22/2017; 21 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:21:39
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Giàu Hay Nghèo

Thanh Hữu
C:3/17/2017; 44 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 16:57:54
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Đôi Mắt

Lu-ca 11:33-36; Châm-ngôn 6:23; Thi-thiên 119:105
Tiểu Minh Ngọc
C:1/29/2016; P: 3/15/2017; 38 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 15:20:57
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Yêu Của Linh Hồn

Nguyễn Hoàng Yến
C:3/13/2017; 36 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 22:5:51
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tạm Cư Tị Nạn

1 Phi-e-rơ 2:11
Thanh Hữu
C:3/10/2017; 39 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 15:14:59
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Lỡ Làng Qua Đi

Cô-lô-se 4:5
Tiểu Minh Ngọc
C:3/2/2016; P: 3/9/2017; 27 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 4:43:0
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhìn Xem Người Trọn Vẹn

Thi-thiên 37:37; Hê-bơ-rơ 12:2; Thi-thiên 46:8
Tiểu Minh Ngọc
C:2/10/2017; P: 3/5/2017; 36 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 18:0:59
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Mở Mắt

2 Các Vua 6:17
Thanh Hữu
C:3/3/2017; 50 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 15:16:15
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Con Đường Hẹp

Ma-thi-ơ 7:13-14
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2017; P: 2/28/2017; 48 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 1:12:56
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 212  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ