VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hạnh Phước Thay

Thi-thiên 32:1,2,5,8; Ê-sai 1:18
Hoa Phụng Tiên
C:10/18/2018; 1 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 6:44:28
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dòng Sông Linh Chúa

Giăng 7:38; Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Thanh Hữu
C:10/18/2018; 7 xem
Xem lần cuối 33.50 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 23 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 6:12:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Và Hành Động

Gia-cơ 2:22
Thanh Hữu
C:10/11/2018; 25 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 22:50:3
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Phước Hạnh Đời Tôi

Thi-thiên 16
Hoa Phụng Tiên
C:10/10/2018; 15 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 6:14:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sức Người Sức Chúa

Thi-thiên 28:7; Thi-thiên 46:1; Thi-thiên 89:13; Thi-thiên 118:14; Ê-sai 40:29; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/8/2018; 25 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 0:5:5
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Muốn Anh Phụng Sự Ngài

Xuất Ê-díp-tô Ký 7:16
Hoa Phụng Tiên
C:10/7/2018; 13 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 2:18:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 34 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 12:42:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nước Sống (2)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6; Giăng 19:34; Giăng 7:38-39
Hoa Phụng Tiên
C:10/4/2018; 9 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 7:12:8
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nói Sao

Truyền-đạo 5:6; Châm-ngôn 15:23
Tiểu Minh Ngọc
C:10/2/2018; 16 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 17:30:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 250  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ