VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 13 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 21:8:11
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hiệp Chung

2 Cô-rinh-tô 13:11; Ê-phê-sô 4:3; Phi-líp 2:5; 1 Cô-rinh-tô 1:10; Ê-phê-sô 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:2/15/2017; 27 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 20:8:14
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Hãy Chiếu Sáng Đi

Nguyễn Hoàng Yến
C:2/12/2017; 31 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 20:7:42
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chỉ Tình Yêu Còn Lại

1 Cô-rinh-tô 13:13
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/10/2017; 43 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 7:51:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Chúa

Ô-sê 2:19-20
Thanh Hữu
C:2/9/2017; 30 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 20:8:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Và Sự Sáng

1 Giăng 2:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:2/9/2017; 45 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 1:26:29
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Xuân Thì Thật Xuân!

Bình Tú Ngọc
C:2/2/2017; 30 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 1:23:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chúa Bình An

Phi-líp 4:7
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/2/2017; 21 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 19:49:1
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Gieo Và Gặt

2 Cô-rinh-tô 9:10
Thanh Hữu
C:2/2/2017; 31 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 1:21:10
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

Thi-thiên 5:3; Thi-thiên 59:16; Thi-thiên 119:50; Thi-thiên 74:2
Tiểu Minh Ngọc
C:11/30/2016; P: 1/31/2017; 64 xem
Xem lần cuối 2/18/2017 21:32:41
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 211  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ