VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Summer Photo

Cùng Thuyền Với Chúa

Mác 6:51
Thanh Hữu
C:8/10/2017; 29 xem
Xem lần cuối 11.63 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nếu Có Thể

Rô-ma 12:18; Ê-phê-sô 4:3; Ê-phê-sô 4:32; Ga-la-ti 6:7
Tiểu Minh Ngọc
C:10/13/2016; P: 8/9/2017; 24 xem
Xem lần cuối 11.96 phút
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

Giăng 18:36
Thanh Hữu
C:8/3/2017; 36 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:46:19
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Hoa Nở Không Tàn

TBM
C:8/3/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 17:38:17
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Theo Đường Lối Chúa

2 Cô-rinh-tô 6:14
Tiểu Minh Ngọc
C:7/12/2017; P: 8/3/2017; 31 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 19:40:0
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thử Thách

1 Cô-rinh-tô 10:13
Thanh Hữu
C:7/27/2017; 56 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 19:40:39
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Gần Với Sự Chết

Truyền-đạo 7:4; Thi-thiên 33:18
Tiểu Minh Ngọc
C:7/26/2017; 34 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 19:41:7
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đời Người

T. Luong
C:7/25/2017; 40 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 19:41:43
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Cho Ta Mượn Thân Nầy

Lu-ca 12:20
Thanh Hữu
C:7/22/2017; 42 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:49:27
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đặc Tính Của Đức Giê-hô-va

Na-hum 1:3
Tiểu Minh Ngọc
C:7/19/2017; 30 xem
Xem lần cuối 8/16/2017 6:49:57
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 218  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ