VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúa Là Rắn Đồng

Dân-số Ký 21:4-9; Giăng 3:15-16
Hoa Phụng Tiên
C:12/2/2018; 15 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 11:24:17
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giáng Sinh Gợi Nhớ...

Lu-ca 2:7-20; Ma-thi-ơ 2:1-12
Bình Tú Ngọc
C:11/30/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hoàn Thành Mục Đích

Thi-thiên 57:2
Thanh Hữu
C:11/30/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:51:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn, Tán Tụng Danh Thánh Chúa

TBM
C:11/28/2018; P: 11/29/2018; 21 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sứ Đồ Giăng Tại Đảo Bát-mô

Khải-huyền 1:9
Hoa Phụng Tiên
C:11/27/2018; 18 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:51:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Mùa Thu Trở Lại

1 Sa-mu-ên 2:8; Thi-thiên 119:74; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-14
Tiểu Minh Ngọc
C:11/26/2018; 23 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:46:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xin Hỏi Bạn???

Thi-thiên 103:2-4,6-10; Phi-líp 2:7-8
Bình Tú Ngọc
C:11/20/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Thơ Cảm Tạ

Thi-thiên 79:13; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 97:12
Tiểu Minh Ngọc
C:11/19/2018; 42 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 12:23:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Thanh Hữu
C:11/19/2018; 46 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:21:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Trời

2 Cô-rinh-tô 6: 2; Giăng 1:12
Bình Tú Ngọc
C:11/18/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:9:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ